ss-logo

Miljö

Vi arbetar utifrån ett miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007.

Vår miljöpolicy och vårt miljöarbete grundar sig på att vi som företag ska ta vårt ansvar och arbeta aktivt med att bidra till en hållbar utveckling. Vi vill att ni som vår kund ska känna er trygga i ert val av leverantör och att ni valt ett miljövänligt alternativ med hög kvalitet.

Rent konkret innebär detta att:

  • Vi använder miljövänliga rengöringsmedel och arbetsmetoder som är så resurssnåla som möjligt.
  • Våra medarbetare är utbildade och medvetna om vikten av miljötänkandet i det dagliga arbetet.
  • Våra medarbetare utnyttjar våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi följer gällande miljölagstiftning.

Arbetsmiljö.

Vi vill att ni som kund ska vara nöjd med oss och att våra medarbetare ska trivas och må bra. Därför arbetar vi utifrån följande arbetsmiljöpolicy:

Arbetet skall vara utvecklande för alla medarbetare.
Vår arbetsmiljö ska vara säker och med en jämställd miljö.
Våra medarbetare ska följa våra arbetsmiljöregler och påpeka brister samt ge förslag på förbättringar.
Vi ska kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.